Alates 50 € tellimus
saatekuluta

Ostuteave ja –tingimused

Üldinfo

Selleks, et sooritada ostu Taula Pharma OÜ (edaspidi Müüja) e-poes Tervise Trump on Teil võimalik registreeruda internetikeskkonnas www.taulapharma.ee (edaspidi internetikeskkond) kasutajaks (edaspidi Klient) või osta pakutavaid kaupu külalisena (edaspidi Klient).

Ostutingimused kehtivad kõikide Kliendi ja Müüja vahel internetikeskkonnas olevate kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks ostutingimustele reguleerivad Kliendi ja Müüja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, konkreetse müügipakkumuse juures olevad kehtestatud eritingimused ja hea tava.

Klient kohustub esitama internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel tõeseid isikuandmeid ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja mitte kasutama internetikeskkonda ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.

Peale kaupade valimist internetikeskkonnas tuleb ost vormistada ning täita kõik küsitud andmeväljad. Püsikliendiks registreerunul ilmuvad peale sisselogimist kõik vajalikud andmed automaatselt.

Klient peab valima menüüst kättetoimetamise viisi:
SmartPosti pakiautomaat 3,95 €
SmartPosti kullerteenus 5,40 €
Tellimustele, mis ületavad 50 € saatekulu ei lisandu.
Kõikide toodete ja postiteenuste hinnad sisaldavad käibemaksu.

Ostes toote väljastab Müüja e-posti vahendusel ja registreerunud Kliendile ka internetikeskkonnas valikmenüüs „Minu ostud“ Kliendile arve, millele kantakse ostetud kauba nimetus, väärtus, kogus, sobiv kättetoimetamise viis ja Müüja ning Kliendi kontaktandmed.
SmartPOSTi teel saadava tellimuse puhul on oluline edastada mobiiltelefoninumber, kuhu saadetakse Kliendile pakiautomaadi uksekood.

Müüja poolt pakutava toote ostmiseks, müügilepingu sõlmimiseks, kannab Klient Maksekeskuse vahendusel Müüja arveldusarvele Müüja poolt genereeritud arve alusel määratud summa, mille laekumisega Müüja arveldusarvele loetakse müügileping Kliendi ja Müüja vahel sõlmituks.

Müüja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda.

Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja Müüja vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt määratud elektronpostiaadressidel, milleks Müüjal on e-maili aadress ost@taulapharma.ee.

Tellimuse komplekteerimine algab peale ülekande kinnituse laekumist. Palume arvestada tarneajaga kuni 5 tööpäeva alates arve tasumise kuupäevast.

Kauba ja kohaletoimetamise eest makstud raha ei tagastata, kui Klient oma tellitud pakile pakiautomaati järele ei lähe ja saadetis Müüjale tagasi saadetakse.

Müügilepingu sõlmimisel eeldatakse, et Klient on teovõimeline isik või piiratud teovõimega isik, kellel on vastava teo tegemiseks seadusliku esindaja nõusolek. Müüja ei vastuta piiratud teovõimega isikute poolt sooritatud ostude ega nende tagajärjel tekkida võiva majandusliku kahju eest.
Müüja ei vastuta ebasobivalt valitud toodete kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Ostes internetikeskkonnas  pakutavaid kaupu kinnitab Klient, et on tutvunud Teda huvitavate toodete kirjeldustega ja veendunud, et Tal ei ole vastunäidustusi valitud toote kasutamiseks. 
Kui Klient ei ole milleski kindel, siis konsulteerib Ta enne ostu sooritamist oma arstiga. Täpsustavaid küsimusi võib esitada ka e-mailile: info@taulapharma.ee.

Ostes internetikeskkonnas  pakutavaid kaupu kinnitab Klient, et on tutvunud käesolevate ostutingimustega, nõustub nendega ning kohustub ostutingimusi täitma.

Kauba tagastamine

Kõigi toodete puhul on 14-päevane tagastamisõigus. Tagastamisõigus on jõus olukorras, kui pakendit ei ole avatud ning toodet ei ole kasutatud. Tagastatav kaup peab olema avamata originaalpakendis. Kui toode on transportimise ajal viga saanud, kohustub Klient sellest viivitamatult teavitama transportijat.

Tagastatavast saadetisest palume Müüjat eelnevalt teavitada e-maili aadressil ost@taulapharma.ee, kus märkida tagastatava toote nimi, tellimuse/arve number ja arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Tagasikantavast summast võetakse maha ülekandetasud ja saatekulu.

Klient kannab kauba tagastamisega seonduvad kulud. Tagastamisega seonduva kulu suurus sõltub kauba kättesaamiseks kasutatud tarneviisist.

Kui tagastatav kaup saadeti valesti Müüja poolt, siis tasub tagasisaatmise kulud Müüja. 

 

Isikuandmete töötlemine

Andmeid, mida Müüja (Taula Pharma OÜ, Pärnu mnt 160A Tallinn, telefon 555 13 134, e-posti aadress: info@taulapharma.ee) on saanud füüsilisest isikust Kliendilt internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel ja internetikeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust kliendi kohta muul viisil internetikeskkonna kasutamise teel (edaspidi isikuandmed), töötleb Müüja kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Müüja töötleb Kliendi ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili, postiaadressi.

Klient annab internetikeskkonnas nõusoleku Müüjale oma isikuandmete töötlemiseks ostuinfos fikseeritud eesmärkidel ja mahus. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, millega kaasneb kasutajakonto sulgemine.

Esitatud isikuandmed, samuti kasutaja poolt sooritatud ostude andmed on kaitstud ja neid töödeldakse tellimusega seotud informatsiooni vahetamiseks, kasutades selleks Maksekeskust, tellimuse kohaletoimetamiseks, kasutades selleks Itella Smartpost paki- ja kullerteenust, ostuandmete kogumiseks, analüüsimiseks, küsitluste korraldamiseks ja loosimiste läbiviimiseks ning otseturustusteadete saatmiseks. Müüja kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul.
Müüja käsitleb isikuandmeid konfidentsiaalsena ja ei müü ega avalikusta isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel. 

Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Müüjapoolne ligipääs.

Müüjal on õigus saata Kliendile uudiskirju ja personaalseid pakkumisi, kui Klient on seda soovinud ja andnud nõusoleku Müüja uudiskirja ja pakkumiste saatmiseks e-posti teel Kliendi e-posti aadressile. Nimetatud teadaannetest on Kliendil õigus igal ajal loobuda iga saadetud e-kirja juures ära näidatud lingile vajutades või pöördudes Müüja poole e-posti teel ost@taulapharma.ee.

Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti. Kõikide isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Kliendil õigus saata Müüjale kiri ost@taulapharma.ee või helistada numbril 555 13 134. 

Müüjal on õigus omal valikul, kas piirata või tühistada Kliendil lehekülje kasutamisõigus, sh sulgeda Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldada tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient on esitanud internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel või kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne.

Kui Müüja kahtlustab, et internetikeskkonna kasutamisel toimitakse vääralt võib Müüja vajaduse korral katkestada müügitehingu või eemaldada Kliendi süsteemist.